Veri kimliklendirmesi, tüm veri güvenliği stratejinizin temelidir.

Verilerinizi kimliklendirirken çalışanlarınızın iş akışını engellemeden kullanıcı farkındalığını ve ekosisteminizdeki çözümlerin faydasını arttırın.

Bilgi Al

TITUS Veri Sınıflandırma

TITUS, hassas verilerinizi belirlemenizi ve kimliklendirmenizi sağlayıp güvenlik politikalarına dayalı bir yapı oluşturmanızı destekler.

Kurumunuz her geçen gün daha fazla veri üretmektedir. Bu sebeple veri güvenliğinin sağlanması zorlaşmaktadır. Diğer yandan çalışanlar, iş akışı engellenmeden verilere kolaylıkla erişebilmeli ve verileri güvenle paylaşabilmelidir.

Veri sınıflandırma

Veri sınıflandırması, etkili bir bilgi yönetişim stratejisinin temelini oluşturur

Kişiler ve kurumsal sistemler, işlenen veri hakkında yeterli bilgiye sahip değillerse verilerinizi koruyamazsınız.

Bu bilgiyi sağlamanın en etkili yolu, güçlü bir sınıflandırma çözümü kullanmaktır.

Böylece, kurumlar yapılandırılmamış verilerin iş değerini belirleyerek, belgelerin nasıl kullanılacağı konusunda doğru kararlar alabilirler.

Kurum genelinde kullanıcı sorumluluğunu artırın

Kullanıcılar veri koruma süreçlerine aktif olarak katıldıklarında, oluşturdukları verilerden sorumlu hale gelirler.

Otomatik, önerilen ve kullanıcı odaklı manuel sınıflandırma desteğiyle Titus, veri tanımlama ve bilgi korumasını kullanıcılarınızın günlük iş akışlarına entegre eder.

Bu, kurumların veri yönetişim politikaları uygulamalarına ve dikkatsizlik sonucu ifşa edilmelerini önlemelerine olanak tanıyan bir güvenlik kültürünü teşvik eder.

Güvenlik bilincini artırın

Titus Classification, belgeleri sınıflandırarak ve gerektiğinde e-postalara ve dosyalara görsel etiketler uygulayarak hassas bilgileri net olarak tanımlar.

Kullanıcılar bu bilgilerle çalışırken, doğru kullanımı teşvik etmek ve yanlış alıcılarla paylaşımını önlemek için bilgilendirme sağlayan kurallar tarafından yönlendirilirler. 

Hassas verileri tanımlama ve işleme 

DLP ve diğer güvenlik çözümleri, hangi bilgilerin hassas olduğunu ve nasıl korunması gerektiğini belirlemek için Titus Classification metadata’larından yararlanabilir.

Sınıflandırma seçimleri ve diğer metadata özellikleri, Microsoft Rights Management Services® (RMS) ve diğer dijital haklar yönetim çözümleri tarafından otomatik tetiklenerek koruma sağlanabilir.

Metadata ile verinin saklanma süresini yönetin

Titus Classification, bilgi oluşturulurken ve gönderilirken saklama süresi ile ilgili metadata oluşturmak için kullanılır.

Titus Classification ile uygulanan metadata ayrıca yasal uyumluluk ve istekler doğrultusunda ilgili verileri bulmak için keşif çözümlerini destekler ve geliştirir. 

Yasal uyumluluk gereksinimlerini uygulayın 

Titus Classification’nın kullanıldığı kurumlar devlet ve endüstri düzenlemelerine uyum sağlarken, güvenli bilgi paylaşılmasını da destekler.

Titus çözümleri, GDPR, KVKK, CCPA, EPMS gibi geniş çapta uygulanabilir düzenlemelere ve ISO 27001, NERC, HIPAA, SOX, ITAR ve EAR gibi devlet ve askeri ortamlarda yaygın olarak kullanılan standartlara ve düzenlemelere uyum için kullanılır.

Veri kimliklendirme

Bilmediğiniz şeyler size zarar verebilir

İşletmeler her zamankinden daha fazla veri oluşturur ve toplar: özel bilgiler, finansal bilgiler, çalışan ve müşteri bilgileri. Bu veriler her yerde bulunabilir (yerel makineler, ağlar, mobil cihazlar ve Bulut üzerinde depolanır ve bunlar arasında sürekli hareket eder).

Buna ek olarak, yeni güvenlik düzenlemeleri, durağan verilerin tanımlanmasını ve güvenliğini artan bir endişe haline getirmiştir. Ancak verileri korumak için önce verilerin nasıl tanımlanacağını bilmek gerekir.

Veri güvenliği, kimliklendirme ile başlar

Veriler kolayca belirlenebilir, doğru koruma seviyesi uygulanabilir, diğer kullanıcılara veriler üzerinde dikkatli olmaları hatırlatabilir ve güvenlik politikaları otomatik olarak tetiklenebilir. Böylece, çalışanlar ve çözümler, riski azaltmak ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için birlikte çalışabilir.

Titus Classification, hareket halindeki hassas verileri, Titus Illuminate durağan verileri algılar. Titus Machine Learning özelliği ise eğitilen kategorilere göre, gizli finansal raporları, iç tasarım belgeleri veya genel haber bültenleri gibi hassas verileri tanımlar ve korur.


Veri kimliklendirme için etkili çözüm

Verileri oluşturma sırasında, hareket halindeyken ve durağan haldeyken tarayın, analiz edin ve uygun tanımlama niteliklerini uygulayın ve onu kimliklendirin.

Titus, durağan verilere metadata uygulamanıza ve metadata’yı tespit etmenize olanak tanır ve bu da bağımsız olarak uyumu sağlamanızı sağlar. Çözümlerimiz, GDPR ve diğer düzenlemelere uyum için şifreleme ve EDRM yazılımları ile entegre kullanılabilir.

Titus’un uyguladığı metadata ve veri koruma politikalarını kullanılan DLP, ERM, CASB ve yeni nesil güvenlik duvarı çözümleri ile okuyun ve anlayın.

Titus metadata’lar dosyalara ve e-postalara uygulanır ve veri güvenliği ekosisteminizin diğer çözümleri tarafından kullanılabilir (veri kaybı önleme (DLP), kurumsal hak yönetimi (ERM), bulut erişim güvenlik aracıları (CASB) ve yeni nesil güvenlik duvarı çözümleri gibi). Uygun veri koruma politikalarının kurum genelinde uygulanmasını kolaylaştıran uyumlu, entegre bir yaklaşım oluşturmanızı sağlar.

Titus çözümleri, kurumların bilgileri tanımlamasını, sınıflandırmasını ve güvence altına almasını sağlar, böylece kullanıcılar oluşturdukları, paylaştıkları ve kullandıkları hassas bilgilerin tüm platformlarda korunduğunu bilerek iş akışlarına devam eder.

Güvenlik otomasyonu

Zorluklar

Kurumlar, dijital çağın başlangıcından bu yana hassas verileri güvence altına almak için çaba sarf ediyorlar ve veri hacimleri katlanarak artmaya devam ettikçe, bu durum daha da zorlaşıyor.

Giderek büyüyen bu verinin korunması (finansal, kişisel, sağlık) tek bir çözüm kullanılarak elde edilemez. Bunun yerine, bir kurumdaki tüm potansiyel açıkları kapatmak için birlikte çalışan bir ürün ekosistemi gerektirir.

Bu ürünlerin otomatikleştirilmesi, kullanıcılarınızdaki yükü ortadan kaldırabilir ve bunun yerine temel iş hedeflerine odaklanmalarını sağlayabilir. Ancak, otomatikleştirilen sistemler, doğruluklarına ve etkinliklerine güvenmesi gereken kullanıcılara korku, belirsizlik ve şüphe getirebilir.

Çözüm

Titus, verilere bağlam ekleyerek bu endişeleri ortadan kaldırır, böylece güvenlik ekosistemindeki çözümler doğru ve etkili kararlar vermek için daha donanımlı hale gelir.

Titus Classification, güvenlik ekosistemini daha akıllı hale getirir ve tutarlı koruma sağlamak için kurumsal güvenlik politikalarının temelini oluşturur.

TITUS’ın Çözümü

Titus'un güvenlik içindeki rolü, verilere bağlam eklemek ve güvenlik programlarındaki çevre araçları bilgilendirmeye yardımcı olmaktır.

Titus dosyalara ve e-postalara metadata enjekte eder, bu tüm güvenlik ekosistemi tarafından kullanılabilir, böylece uyumlu, doğru ve etkili veri güvenliği kararları almayı kolaylaştırır.

• Ek denetimi ve güvenli alıcılar gibi politikaları kullanarak DLP ürünlerinin doğruluğunu ve etkinliğini artırın ve e-posta yoluyla veri kaybını önleyin.

• Kullanıcının konumu, unvanı, işletmedeki rolü vb. bilgileri temel alarak bilgi veya bir uygulama izin vermek/kısıtlamak için veri tanımlama erişim yönetimi ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

• Hangi verilerin bulut ortamına taşınabileceği konusunda bilinçli kararlar alabilmek için CASB ürünlerini etkinleştirin.

Gizlilik yönetimi çözümlerine görünürlük sağlamak ve olası gizlilik olaylarının taranmasını ve izlenmesini iyileştirmek için metadata kullanın. Titus politika ve etiketleme çözümleri birden fazla uyumluluk düzenlemesine uyum sağlamak için kullanılabilir.

Veri kategorilerine / hassasiyetine göre güvenlik iş akışlarını tetikleyebilecek otomasyon ve düzenleme çözümlerine log’lar sağlayın. Ayrıca, içeriden gelen tehditlerin algılanması için temel davranışlar oluşturmak üzere veri türlerine dayalı görselleştirme ve tehdit analizi araçları ekleyin.

• Titus metadata’larına ve güvenlik politikalarına dayalı olarak e-postalara ve eklere otomatik olarak akıllı ve esnek şifreleme uygulayın.

Mevzuata uygunluk

Giderek artan sayıda yasal düzenlemeye ayak uydurmak kolay değil

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar kişisel verilerinin korunmasını ve bu konuda hükümetlerin harekete geçmesini istiyorlar. Bu sebeple kurumların iş yapma şekli, yürürlüğe giren her yeni uyumluluk düzenlemesi ile gelişmektedir.

Bu düzenlemeler, kurumların hangi verileri işlediklerini ve nerede bulunduğuna ilişkin görünürlüğe sahip olmalarını gerektirir. Bu, veri koruma ve tanımlama çözümlerine sahip olmayan kurumlar için bir zorluk haline gelmiştir. Nihayetinde, birçok kuruluş nereden başlayacağından emin değil.

Düzenlemelere uymamak, kuruluşların para cezaları, itibar kaybı, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşler ve daha fazlası anlamına gelir. Özellikle küresel çapta yasal uyumluluk kuralları göz önüne alındığında, tüm zorlayıcı sebepler için işe yarar bir çözüm bulma ihtiyacı hızla büyüyor.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar