Bir gün şirket bilançolarında "Bilgi" isminde bir varlık göreceğiz. Çünkü veriler üzerinde durduğu donanımdan daha değerlidir.


Grace Murray HOPPER
US - NAVY (1906 - 1992)

Bilgi Al

Çözümlerimiz

Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber güvenlik alanında oluşan ihtiyaçları destekliyor, alanlarında öncü ve vizyoner üreticiler ve yetkin bayi ağımız ile projelerinizin başarıya ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Detech, veri tanımlama, sınıflandırma ve etiketleme, veri kaybı önleme, güvenli veri paylaşımı, hassas veri keşfi ve iyileştirilmesi, veri tabanlarında keşif ve maskeleme konularında dünyada bu alanlarla isimleri özdeşleşen, değişim yaratan kurumların Türkiye distribütörüdür.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar