Bir gün şirket bilançolarında "Bilgi" isminde bir varlık göreceğiz. Çünkü veriler üzerinde durduğu donanımdan daha değerlidir.


Grace Murray HOPPER
US - NAVY (1906 - 1992)

Çözümlerimiz

Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber güvenlik alanında oluşan ihtiyaçları destekliyor, alanlarında öncü ve vizyoner üreticiler ve yetkin bayi ağımız ile projelerinizin başarıya ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Detech, veri sınıflandırma ve etiketleme, veri kaybı önleme, güvenli veri paylaşımı, hasaas veri keşfi ve iyileştirilmesi, SAP veri güvenliği, büyük veri içinde hassas veri keşfi ve maskeleme konularında, dünyada bu alanlarla isimleri özdeşleşen, değişim yaratan kurumların Türkiye distribütörüdür.

Close
Arama yapılıyor...

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar