Verilerinizi

kategorilere ayırın,

etiketleyin ve koruyun

Kuruluşların verileri etkili bir şekilde yönetmesini, operasyonları kolaylaştırmasını ve yasal değişikliklere proaktif olarak yanıt vermesini sağlayın.

Bilgi Al

Boldon James Veri Sınıflandırma, Güvenli Mesajlaşma

Boldon James dünya çapında tanınan; mükemmel hizmet ve teknoloji çözümleri sunan, yenilikçi veri sınıflandırma ve güvenli mesajlaşma uzmanıdır.

Veri sahiplerine daha fazla koruma, daha sıkı düzenleyici denetim ve uyumsuzluk nedeniyle daha da yüksek cezalar vaat eden yeni bir veri koruma çağına giriyoruz. Ancak kuruluşun dışından gelen tehdit önemli olmaya devam ederken, bir çok veri ihlali siber suçlulardan değil, çalışanların eylemlerinden kaynaklanmaktadır.
Daha etkili bir veri sınıflandırma, gerçekten dönüşümsel sonuçlar sağlar. Size verilerinizin değerinden yararlanma, günlük işlemleri düzene sokma ve iş ortakları ve müşterilerle olan ilişkilerin hem güvenli hem de uygun olmasını sağlama yeteneği sağlar. En önemlisi, kuruluşun daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

KULLANIMDAKİ VERİLER (DATA IN USE)
 

Office Classifier

Kuruluşlar, çalışanları tarafından oluşturulan ve paylaşılan yapılandırılmamış verilerin miktarında çarpıcı bir artış yaşıyor. Microsoft Office© bu verilerin oluşturulmasında kullanılan birincil üretkenlik aracı olduğundan, artan veri kaybı riskiyle başa çıkmak ve kullanıcıların hassas belgeleri koruma ihtiyacının farkında olmalarını sağlamak için uygun güvenlik kontrollerinin mevcut olması çok önemlidir.

Boldon James Office Classifier, kullanıcılara belgelere ilgili görsel etiketleri uygulama ve bu etiketleri belge meta verilerine yerleştirme yetkisi vererek bu zorluğun üstesinden gelir. Office Classifier, Word, Excel, PowerPoint, Visio ve Project dahil olmak üzere Microsoft Office© paketindeki önemli uygulamalar için en kapsamlı etiketleme eklentileri setini sağlar. Classifier etiketleri, bir kuruluşun belgelerinin işlenmesi ve yayınlanmasıyla ilgili kurallarını uygular ve otomatik olarak Rights Management gibi diğer koruyucu teknolojileri devreye alır.

CAD Classifier

Mühendislik ve üretim organizasyonları, CAD uygulamaları tarafından üretilen tasarım belgeleri ve çizimler biçiminde önemli fikri mülkiyet varlıklarına sahiptir. Bu varlıkları yönetmek ve kontrol etmek, tedarik zincirinde yer alan birçok dış ortağın bulunduğu günümüzün işbirliği ortamlarında zorlu bir görevdir.

Boldon James CAD Classifier ürün ailesi, veri sınıflandırmasının faydalarını belirli CAD uygulamaları tarafından üretilen anahtar tasarım belgelerine getirir. AutoCAD için CAD Classifier, Autodesk® AutoCAD® kullanıcılarının, tüm Sınıflandırıcı ürünlerinde ortak olan kullanıcı arayüzü aracılığıyla ilgili görsel ve meta veri etiketlerini CAD belgelerine uygulamalarına ve etiketleme politikası hakkında rehberlik almalarına olanak tanır.

Mac Classifier

Boldon James Mac Classifier, kullanıcı odaklı veri sınıflandırmasının avantajlarını Mac cihazları kullanan kuruluşlara sunarak, her kullanıcıyı Microsoft Office for Mac uygulamalarında çalışırken belgeleri ve e-postaları doğru şekilde sınıflandırmada destekler.

Veri koruma sorumlulukları konusunda farkındalık sağlamak için e-postalarda ve belgelerde görsel işaretler görünür ve meta veri işaretleri, güvenlik ve bilgi yönetimi çözümlerinizi yönlendirir. Sınıflandırma şemaları, kuruluşunuzun veri politikasını veya sektör düzenlemelerini yansıtacak şekilde ayarlanabilir.

Mac Classifier, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint'in temel uygulamalarının kullanıcı deneyimini genişleterek, Microsoft Office for Mac paketi genelinde sınıflandırmayı birleştirmede benzersizdir.

HAREKET HALİNDEKİ VERİLER (DATA IN MOTION)
 

Email Classifier

Email Classifier, MS Outlook kullanıcılarının hem görsel hem de meta veri etiketi oluşturarak e-postaları hassasiyetlerine göre sınıflandırmasını sağlar. Veriler etiketlendikten sonra, e-postaların ve dosyaların yalnızca doğru alıcılara gönderilmesini sağlamak için kontrol edilir ve hassas bilgilerinizi kazara kaybolmaya karşı korur.

Notes Classifier

Lotus Notes'a mesaj sınıflandırma yetenekleri ekler.

OWA Classifier

OWA Classifier, sınıflandırmayı Microsoft Outlook Web App getirerek, kullanıcılara dahili veya harici olarak nerede olurlarsa olsunlar tutarlı, sezgisel bir deneyim sağlar. MS Outlook'un tüm sürümlerinin e-posta yoluyla kazara veya kötü niyetli veri kaybına karşı korunduğundan emin olarak, kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar e-postalara erişme yeteneği verin.

Mobile Classifier

Mobile Classifier, iş verilerini ve kişisel verileri ayırmanıza olanak tanıyarak, kullanıcıların iş verilerini doğru şekilde sınıflandırmasını sağlayarak kontrol etmeyi ve korumayı kolaylaştırır. Android ve iOS uyumlu Mobil Sınıflandırıcı, en geniş mobil cihaz yelpazesine tam sınıflandırma desteği sağlar ve risk almadan mobil üretkenliği artırabileceğiniz anlamına gelir.

Mobile Filter

Günümüzde akıllı telefonlar, şirket cihazı veya kişinin kendi kişisel telefonu BYOD politikasının bir parçası olarak kullanılıyor olsun, iş amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek sorun, tüm kurumsal e-posta mesajlarının mobil olmaması gerektiğidir, bu nedenle mobil filtre bir gerekliliktir.

Mobil kullanım, verimliliği artırmaktan maliyetleri düşürmeye ve iş gücünüzün hareketliliğini iyileştirmeye kadar birçok fayda sağlarken, tüm mesajların bu platformda mevcut olmaması gerekir. 
Boldon James Mobile Filter; mobil cihaza senkronizasyonu uygun olmayan mesajları algılar ve Exchange ActiveSync (EAS) senkronizasyon protokolünü izleyerek tanımlanan mesajların taşınabilir cihazdan erişimini engeller. Microsoft Exchange posta kutularından hassas e-postaların senkronizasyonunu durdurmak için Boldon James Classifier ve SAFEmail® çözümleriyle birlikte çalışır.

Boldon James Mobile Filter seçerken tüm bunları ve daha fazlasını bekleyebilirsiniz. İşletmenizi korumak için hassas mesajların senkronizasyonunun etkili bir şekilde durdurulmasını sağlayacağız. Olağanüstü itibarımız ve 30 yılı aşkın deneyimimiz nedeniyle hizmetimizi seçerken güven duyabilirsiniz.

Exchange Classifier

Microsoft Exchange içinde çalışan Exchange Classifier, kuruluşunuz içinde, dahili veya harici, gelen veya giden her mesaja politika uygulayarak uç nokta sınıflandırma çözümlerini geliştirir ve etiketlenmemiş iletilere uygun görsel ve meta veri işaretlerini uygular.

DURAĞAN VERİLER (DATA IN REST)
 

File Classifier

Boldon James File Classifier, Classifier Foundation Suite'in önemli bir bileşenidir ve kuruluşların Windows Explorer'ın her türlü dosyayı sınıflandırmasına olanak tanıyarak, kullanıcının veya sistemin manuel veya otomatik olarak tüm verilerin sınıflandırılmasını ve güvenliğini sağlamak için politika ve veri işleme kuralları ile uygun şekilde etiketlenmesini sağlar.

SharePoint Classifier

Belgeleriniz ister şirket içinde ister Office 365 Cloud'ta, SharePoint Online kullanarak tüm Classifier ürünleri tarafından sağlanan tanıdık ve sezgisel arabirimi kullanarak Microsoft SharePoint'te depolanan verileri sınıflandırın.

Box Classifier

Bulut tabanlı içerik paylaşım hizmetlerinin rahatlığı ve maliyet etkinliği, yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılama ve değerli verilerin korunmasını sağlamada bir zorluk teşkil eder. Geleneksel güvenlik araçları, bulut platformları arasında hareket eden verileri etkin bir şekilde izlemek için mücadele eder ve bu da buluttaki verilerin hileli kullanımının, yetkisiz indirmelerin ve buluttaki kötü amaçlı yazılımların belirlenememesine yol açabilir. Kullanıcıların hassas veriler hakkında daha bilinçli paylaşım kararları vermelerine yardımcı olmak için daha tutarlı bir veri merkezli koruma yaklaşımı gereklidir. Verileri oluşturma veya güncelleme noktasında sınıflandırarak, veri koruması otomatik hale getirilebilir ve Box platformuna genişletilebilir - aslında verilerin kendisini kontrol eder.

Box Classifier, belge sınıflandırmasını bulut tabanlı içeriğe ve paylaşım hizmetlerine genişleterek, her boyuttaki kuruluşun, konumuna bakılmaksızın sınıflandırma tabanlı veri koruması ve kontrolü için birleşik ve sorunsuz bir çözüme sahip olmasını sağlar. Boldon James Box Classifier, Box Governance eklenti hizmetinin işlevselliğini geliştirerek kuruluşların Box hizmetlerinden yararlanmalarına ve Box'ta tuttukları veriler üzerindeki kontrollerini korumalarına olanak tanır. Box Classifier, Box Governance tarafından sağlanan meta veri çerçevesine dayanır - belge sınıflandırması ve veri koruma için birleşik bir yaklaşım sağlar.

YÖNETİM VE İZLEME
 

Classifier Administration

Sınıflandırma politikaları, ilk uygulama noktasında genellikle basittir, ancak iş ve yasal ihtiyaçlar değiştikçe gelişmesi ve büyümesi gerekir. Classifier Platform’un temel bir parçası olan Classifier Administration, Sistem Yöneticilerinin şemanızı basit bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar.

Classifier Reporting

Classifier Reporting, bir raporlama altyapısı, Classifier Reporting System ve Classifier Reporting Console biçiminde tam özellikli bir raporlama aracı sağlar. Classifier Reporting ile, sınıflandırma olaylarını ve sınıflandırılmış verilerin işlenmesini izleyebilir ve raporlayabilir, böylece bilgi güvenliği daha insan odaklı hale geldikçe "Güven ama Doğrula" kullanıcı davranışına olanak tanır.

Güçlü veri güvenliği ve yönetişim ekosistemleriyle entegre olur.

İş açısından kritik verileri korur, veri kontrolünü iyileştirir ve riski azaltır.

İyileştirilmiş ve kolaylaştırılmış iş performansı sunar.

Uçtan uca diğer güvenlik çözümleriyle entegre olarak sürekli başarı sağlar.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar