Bilgi Al

Detech Bilişim & Bizcom, Bursa Etkinliği

Detech Bilişim & Bizcom, Bursa’nın önemli üretim ve hizmet sektöründeki şirketlerinin IT, İnsan Kaynakları yöneticilerini ağırladı. Gündem 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve bu kanuna uygunluğu sağlayabilmek için sunulan danışmanlık hizmetleri ve teknolojik çözümlerdi.

GDPR konusunda uzman avukatların katılımıyla yasal zorunluluklar netleştirilirken, Detech Bilişim de Veri Sınıflandırma konusunda dünyanın lider üreticisi TITUS’un çözümlerini anlattı. Office 365 çözümlerini kullanan ve hassas nitelikli kişisel verleri bulut ortamında saklayan ve paylaşan kurumlar için Netskope Bulut Güvenliği teknolojisini ve TITUS ile Netskope entegrasyonu anlatıldı.

Detech Bilişim ve Bizcom, İstanbul’dan sonra Bursa etkinliğinde de yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin diğer illerinde de benzer etkinlikleri sürdüreceklerini belirttiler.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar