Stealthbits Veri Erişim Yönetişimi

Stealthbits Veri Erişim Yönetişim çözümü, nerede bulunursa bulunsun verilerinize hakim olmanızı kolaylaştırır.

Stealthbits on yılı aşkın bir süredir, yapılandırılmamış veriler için en eksiksiz Veri Erişim Yönetişimi çözümünü sağlamaktadır. Bununla birlikte Stealthbits yapılandırılmış veri havuzlarınız için eşdeğer destek ve Active Directory, masaüstü ve sunucu altyapısı gibi veri erişim denkleminin kritik bileşenleri için kapsamlı bir çözüm paketi sunan tek satıcıdır.

Stealthbits Veri Erişim Yönetişim çözümü, nerede bulunursa bulunsun verilerinize hakim olmanızı kolaylaştırır. İlk keşif anından yönetişime kadar, en zor veri erişim sorularınıza yanıt alma, erişim haklarını en az ayrıcalık ilkelerine uygun şekilde yeniden yapılandırma ve iş dostu yönetişim iş akışları aracılığıyla muhafaza etme sürecini otomatikleştirir.

Stealthbits'in Veri Erişim Yönetişimi Çözümü

KEŞFET

Veri izinizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için verilerin nerede olduğunu keşfedin.

TOPLA & ANALİZ ET

Kritik soruları yanıtlamak için ilgili veri noktalarını toplayın ve analiz edin (Örneğin hassasiyet, erişim, sahiplik, yaş, vb.).

İZLE

Kullanıcı veri etkileşimlerini anlamak için etkinliği izleyin.

YENİDEN YAPILANDIR

Etkili yönetişim için en az ayrıcalık ilkelerine ve konumuna ulaşmak adına erişimi yeniden yapılandırın.

YÖNET

Güvenlik, uyumluluk ve operasyonel standartların yerine getirildiğinden emin olmak için devam eden erişimi yönetin.


Hassas veri keşfi ve veri sınıflandırması, otomatik yönetişim iş akışları, gerçek zamanlı tehdit algılama, ayrıcalıklı etkinlik yönetimi ve daha fazlasına dahil olmak üzere güçlü özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin!

Neden StealthAUDIT®?

Boyutları ne olursa olsun tüm kurumlar, işletmelerini güçlendirecek çeşitli teknoloji kaynaklarını yönetmelerine ve güvence altına almalarına yardımcı olacak araçlara ihtiyaç duyar. Ancak hiçbir kurum, kullandıkları her teknoloji için ayrı özel ürünleri maddi olarak karşılama, verimli bir şekilde kullanma veya sürdürme olanağına sahip değildir.

Farklı gereksinimlerini karşılayacak kadar esnek ve aynı zamanda BT ekosistemlerindeki birden çok platformda ortak bir yetenek kümesi sunmak için genişleyebilirlik sağlayan çözümlere ihtiyaçları vardır.

TOPLA

 

StealthAUDIT, işletim sistemlerinden Office 365'e hem şirket içi hem de bulut tabanlı platformlar dahil 40'tan fazla yerleşik veri toplama modülü içerir. Aracısız bir mimari yaklaşımdan yararlanarak, her bir "Veri Toplayıcı", StealthAUDIT'i gerekli verileri eksiksiz bir biçimde toplamak amacıyla yapılandırmak için kolay, sihirbazla çalışan bir ara yüz sunar ve onlarca veri kaynağından hızlı, kusursuz, mümkün olan en hafif veri toplamayı mümkün kılar.
 

ANALİZ ET

StealthAUDIT analiz modülleri, kullanıcıların verilerinden kolayca bilgi elde etmelerine olanak tanır. Olanaklar arasında mevcut ve alternatif veri kaynakları ile korelasyon, kullanımı kolay görünüm oluşturma, geçmiş trend oluşturma, iş kuralları ve mantığı entegrasyonu, bildirim, dışa aktarma ve daha fazlası yer alır. Kullanıcılar SQL ve PowerShell modüllerinin yanı sıra alternatif komut dosyası girişleri ve çıkışlarıyla da analizi genişletebilir.
 

YÖNET

Verilerin tamamı bir sistemden veya uygulamadan elde edilemez. Veri ve kaynak sahiplerinden girdi ve yanıtlar gerektiğinde, StealthAUDIT, yetki incelemeleri, self-servis erişim talepleri ve daha fazlası dahil olmak üzere veri analizi ve karar verme sürecine nihai kullanıcıların geri bildirimlerini almak ve dahil etmek için hem basit hem de gelişmiş yöntemler sağlar.
 

İYİLEŞTİR

StealthAUDIT eylem modülü çerçevesi, hem nihai kullanıcılarla iletişim kurmak ve onlardan geri bildirim almak hem de kurumunuzun hemen her noktasındaki koşulları otomatik veya programlanabilir bir şekilde iyileştirmeye yönelik bir araç olarak hizmet eder. StealthAUDIT açık ve esnek eylem olanaklarıyla erişimi düzeltin, eski verileri temizleyin, biletleme sistemlerini besleyin, süreçleri sorunsuz bir şekilde birleştirin ve daha fazlasını gerçekleştirin.
 

RAPORLA

StealthAUDIT, rapor oluşturma ve oluşturulan raporları kurumunuzdaki gerekli noktalara dağıtma dahil olmak üzere toplanan ve analiz edilen verilerinizle etkileşim kurmanıza olanak sağlayan çeşitli yollar sunar. Her durumda güzel HTML5 görünümleri, neredeyse her cihazda, ortamınızın işletmenizin her düzeyindeki kullanıcılar tarafından anlaşılmasını kolay hale getirir.
 


 

EŞSİZ PLATFORM DESTEĞİ
 

FILE SYSTEMS

SHAREPOINT

SHAREPOINT ONLINE

ONEDRIVE FOR BUSINESS

ACTIVE DIRECTORY

AZURE ACTIVE DIRECTORY

EXCHANGE

EXCHANGE ONLINE

DROPBOX

BOX

AWS S3

MSSQL

AZURE SQL

ORACLE

WINDOWS

UNIX & LINUX

HYPER-V

OFFICE 365

AZURE

MICROSOFT TEAMS

VMWARE

GOOGLE DRIVE

SALESFORCE

 POSTGRESQL

MYSQL

Neden StealthDEFEND®?

Her saldırı aynı iki şeyin peşindedir; kimlik bilgileri ve veriler.

Saldırganlar içeri erişim sağladıktan sonra ortamınızı keşfetmeyi, ayrıcalıklı kimlik bilgilerini bulmayı ve riske atmayı ve verilere erişmek, dışarı sızdırmak veya yok etmek için bu kimlik bilgilerinden yararlanmayı hedefler.

StealthDEFEND, her ihlal senaryosunda bu iki ortak paydayı korumak için tasarlanmış tek gerçek zamanlı tehdit algılama ve müdahale çözümüdür.

İleri Tehdit Tespiti

Saldırganların Active Directory ve Dosya Sistemi verilerinin güvenliğini aşmaya çalışırken kullandığı belirli taktik, teknik ve prosedürleri (TTPs) tespit edin ve uygulayın.

Müdahale Kataloğu

Önceden yapılandırılmış ve özelleştirilebilir yanıt eylemlerinden oluşan kapsamlı bir katalog kullanarak tehditlere tespit edildikleri anda otomatik veya programsal olarak müdahale edin. Tehditlere yönelik müdahaleleri standartlaştırmak amacıyla kurum genelinde kolayca paylaşılabilir.

Makine Öğrenimi ve Kullanıcı Davranışı Analizi (UBA)

StealthDEFEND denetimsiz makine öğrenim motoru tarafından oluşturulan davranış profiline kıyasla olağandışı etkinlikleri tanımlayın.

Hile Araçları

Yerleşik bal küpü dağıtımı, yönetimi ve tespiti ile erken davranarak saldırganların yanlış adımı atmasını sağlayın.

Otomatik Bağlam Enjeksiyonu

Ayrıcalıklı kullanıcıların, grupların, verilerin ve kaynakların otomatik etiketlenmesi, anormal veya kötü davranışlarla ilişkili risk derecelendirmelerini uygun hale getirir.

Kapsamlı Soruşturmalar

Kullanıcılar ve ilgili faaliyetler hakkında amaca ad hoc veya dijital vaka dosyalarının derlenmesi için kapsamlı adli soruşturmalar gerçekleştirin.

Kullanıcı Tanımlı Tehditler

Kurumunuzun özel ihtiyaçları ve gereksinimleri ile uyumlu olarak tehditleri ve tehdit parametrelerini tanımlayın. Harekete geçmeden önce bir etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğine ilişkin eşikler belirleyerek yalancı pozitifleri azaltın.

Konsol Güvenliği

StealthDEFEND, tehditler belirlendiğinde programlı ve otomatik yanıt seçenekleri sunar. Önceden yapılandırılmış kapsamlı yanıt faaliyetleri kataloğuna ek olarak, StealthDEFEND, entegre PowerShell veya webhook olanaklarını kullanarak kendi iş süreçlerinizle entegre olacak şekilde yapılandırılabilir.


Birlikte Çalışabilirlik

StealthDEFEND, tehditler belirlendiğinde programlı ve otomatik yanıt seçenekleri sunar. Önceden yapılandırılmış kapsamlı yanıt faaliyetleri kataloğuna ek olarak, StealthDEFEND, entegre PowerShell veya webhook olanaklarını kullanarak kendi iş süreçlerinizle entegre olacak şekilde yapılandırılabilir.

StealthDEFEND, ayrıca Microsoft Teams, Slack, ServiceNow ve çok çeşitli SIEM platformları dahil olmak üzere tercih ettikleri uygulamalarda yöneticilere tehdit verileri sağlayabilir.

Neden Stealthbits Privileged Activity Manager®?

Öncelikle Erişim Yönetimi teknolojilerine yapılan önemli yatırımlara rağmen, ayrıcalıklı hesaplar hala büyük ölçüde muhafazasız durumdadır. Geleneksel PAM sağlayıcıları, yöneticinin gerçekleştirmesi gereken etkinliklere değil, hesaplara ve parolalarına erişimi kontrol etmeye odaklanmıştır. Sonuç olarak, güvenliğini sağlamaları gereken kaynaklara yönelik kesintisiz ayrıcalıklara sahip ayrıcalıklı hesaplar ve ayrıcalıklı erişim kontrol gruplarının fazlalığı ortaya çıkar ve bu da bir kurumun saldırı yüzeyinde minimum azalmaya yol açar. Ayrıcalıklı hesaplarının fazlalığı, olası saldırganlara yanal hareket saldırıları için bolca fırsat sağlar.

Stealthbits Ayrıcalıklı Etkinlik Yöneticisi (SbPAM) ile kurumlar, Öncelikli Erişim Yönetimi için görev temelli bir yaklaşım yoluyla risk ayak izlerini azaltma yetkisine sahiptir. SbPAM, Yöneticilere tam olarak ihtiyaç duydukları anda, yalnızca ihtiyaç duydukları sürece gereken ayrıcalıkları tam kapsamıyla sağlar ve tamamlanır tamamlanmaz ortamı no-access-by-default durumuna döndürür.

Gerçek Zamanlı, Geçici Ayrıcalık Hesapları

SbPAM "Activity Tokens"ı, gerektiğinde otomatik olarak sağlanan ve gerekmediğinde kaldırılan geçici izin ve erişim sağlamak için kullanın ve saldırı yüzeyinizi ve yanal hareket saldırıları ihtimallerini azaltın.

Erişim Sertifikası

Yerleşik erişim sertifikası olanakları, SbPAM ve ayrıcalıklı etkinliklere kimin erişmesi ve kimin erişmemesi gerektiğini onaylamak veya reddetmek için benzersiz bir olanak sağlar.

Oturum Kaydetme ve Kayıttan Yürütme

Oturumları kaydetme ve yeniden oynatma olanağıyla soruşturmalar sırasında hesap verebilirliği uygulayın veya kanıt elde edin. Kanıtla tam olarak hangi eylemlerin yapıldığını bilin.

Yetkilendirilmiş Yönetim

İdari yükleri hafifletmek için idari görevleri teknik dışı personele güvenli bir şekilde devredin. Faaliyetleri yönetmek için politikalarla Bağlantı Profilleri oluşturun. Profil değişiklikleri merkezi olarak yapılır ve her yerde otomatik olarak uygulanır.

DirectConnect Oturumları

Alıştığınız çalışma şeklinizi değiştirmeyin. DirectConnect oturumları ile Yöneticiler, SbPAM'de oturum açmaya gerek kalmadan kendi seçtikleri araçtan (örneğin Uzak Masaüstü Bağlantı Yöneticisi; MobaXterm) SbPAM etkinliklerini başlatabilir.

Bring Your Own Vault™ (BYOV)

Mevcut, alternatif veya birden fazla Remote Secret Stores desteği, hızlı ve kolay entegrasyon sağlar. Kendi kasanızı, bizim kasamızı kullanın ya da kasa kullanmayın… seçim sizin.

Kimlik Bilgisi Yönetimi

10 veya 10.000 sistem fark etmeksizin, birkaç tık ile kontrol altına alıyoruz. Daha da kolayı, politika kalıtım motorumuz sayesinde her cihaz için hesap tanımlamaya gerek kalmıyor.

Federasyon Hizmeti ve Akıllı Kart Kimlik Doğrulaması

Kullanıcı kolaylığı için kimlik doğrulama süresinden tasarruf amacıyla, SbPAM Okta, Ping Identity, ADFS ve benzeri kimlik sağlayıcılardan önceden doğrulanmış kimlikleri kullanabilir. Tipik oturum açma yerine akıllı kartları da kabul edebiliriz.

Gerçek Zamanlı Hizmet Hesabı Yönetimi

​Güncellemeleri ve durum değişikliklerini anında görün. Değişiklikleri duraklatma ve geri alma seçenekleriyle birlikte sorun keşfedilirse anında uyarı.


Aktivite Tabanlı Erişim Kontrolünün Gücü

Ayrıcalıklı hesapları sadece YÖNETMEYİN… KALDIRIN!

1. ADIM

Oturum Öncesi

Kullanıcıya izin verin

2. ADIM

Oturum

Kullanıcıyı kaynağa bağlayın

3. ADIM

Oturum Sonrası

Kullanıcının iznini kaldırın

Close
Arama yapılıyor...

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar