Hayatta kalabilecekler;

en güçlü ya da

en zeki olanlar değil;

verilerini

bilgi varlığına

dönüştürebilenlerdir.

Bilgi Al

Profesyonel Hizmetler

Uzmanlarımız, çözümlerimize ilişkin deneyim ve birikimleri ile yanınızdalar.

Detech olarak, kurumların bilgiyi işleme, paylaşma, saklama alışkanlıklarında, özetle bakış açısında ciddi değişimler getiren çözümlerimize yapacağınız yatırımlarınızından maksimum faydayı sağlamanız için bu tür değişim projelerinin oluşturulması, yönetilmesi ve geliştirilmesinde sizlerin yanındayız.

Ayrıca sunduğumuz çözümlerin bakım, güncelleme, mevcut ya da yeni ekosistem ürünleriyle entegrasyonları konusunda da, ihtiyaçlarınıza paralel profesyonel desteğimizi, gerektiğinde yurtdışı teknoloji ortaklarımızla beraber sizlere sunuyoruz.

Bu alanlarda sunulan çözümlerin, ‘her soruna uyan tek kalıp / tak-çalıştır’ formunda olmadığının farkında olan Detech, güçlü ve dinamik kurumsal yapısı ile, değişim/dönüşüm masalarına proje yönetim uzmanlığını koymaktadır.

Stratejik Veri Sınıflandırma ve Ekosistem Entegrasyon Danışmanlığı

Organizasyonlarda sağlam temelli bir veri sınıflandırma yapısının oluşturulması, üst yönetim desteği ile başlaması gereken önemli bir stratejik inisiyatiftir. Bu inisiyatifin başarı ile yürütülmesi sadece Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum gibi, bir kanuni zorunluluktan kaynaklanan prosedür değil, kurumların sürdürülebilir başarıları için gerek duydukları bir rekabet avantajıdır.

Kurum ve sektör ihtiyaçlarına göre tasarımlandırılmış bir veri sınıflandırma yapısı, kurumların en değerli varlıklarından olan bilgi varlığının, etkin bir şekilde idaresi için vazgeçilmez olup, bunun farkında olan kurumlar, rekabette öne çıkmaktadırlar. Bilginin etkin bir şekilde idaresinden kasıt, verinin, üretilmesi ya da elde edilmesinden başlayarak sınıflandırılması, bilgiye dönüştürülmesi, işlenmesi, ilgili kanun, yönetmelik ve kurum politikalarına uygun olarak güvenli paylaşılması, kullanılması, hassas ve gizli kalması gerekenlerin iç ve dış risklere karşı korunması ve yine kullanım süreli kişisel ya da kurumsal bilgilerin zaman içinde ortadan kaldırılması gibi bir dizi adım olarak açıklanabilir. Bu adımlardan diğerlerini doğrudan etkileyen, en stratejik olanının, ilk anda verilerin doğru bir şekilde sınıflandırılması olduğu açıktır. Günümüzde katlanarak artan veri miktarları içinde, kaybolması ya da açığa çıkması durumunda, kurumları çok ciddi itibar kaybına uğratacak, hukuki sorumluluk altına sokabilecek kişisel ya da kurum bilgileri olduğu gibi, kurum güvenlik ve işleyişini sekteye uğratabilecek bilgiler de mevcuttur. Bu bilgilerin hangi veriler olduğunun, nerelerde, hangi çalışan ya da iş ortaklarının erişim ve paylaşımına açık olduğu bilinmeksizin korunmalarına yönelik alınmaya çalışılacak tedbirler, ya çok hafif görülerek yetersiz kalacak, ya da tam tersi olarak kurum işleyişini bloke edecek kadar gereksiz sıkı tedbirler alınarak, çalışanları ve iş süreçlerini zora sokacaktır.

Kurumlarda, oluşturulacak sağlam temelli bir veri sınıflandırma yapısı ile, yine mevcut bilgi sistemlerinin içerdiği her türlü uygulamanın başarılı bir şekilde entegrasyonu, hem kurum çalışanlarınca benimsenerek sorunsuz bir dönüşüme olanak sağlayacak, hem de mevcut ve gelecekteki yatırımlardan maksimum faydanın sağlanma avantajını birlikte getirecektir.

Sağlam temelli bir veri sınıflandırma yapısının işlemesinde vazgeçilmez öğelerden biri, onu kullanacak kurum çalışanlarınca sahiplenilmesi, benimsenmesidir. Eğer veriyi üreten ve işleyen çalışanlara, bu sınıflandırma yapısında uygun yetki ve sorumluluk verilirse, verinin ilk elden ve daha yaşam döngüsünün başında, doğru şekilde sınıflandırılarak ve etiketlenerek, metadatasına kayıt düşülerek sisteme girmesini sağlar, güvenle paylaşılmasının yolunu açar ve gelecekteki muhtemel yanlış eşleşmeler (false negative / false positive) nedeniyle ortaya çıkabilecek bilgi sızıntıları ya da işleyiş kesintilerinden kurtulunmuş olur. Aslında bu, yeni bir anlayışın kurumda oturtulması ile mümkün olacak, çok önemli bir rekabet avantajıdır.

Mutlak üst yönetim desteği ile başlatılması gereken bu stratejik inisiyatifinizde, kurumunuzdaki bilgi üretme, işleme, paylaşma ve koruma anlayışının değiştirilmesinde, size rehberlik edecek doğru ortağın, ülkemizin seçkin kurumlarındaki 10 yılı aşkın deneyimi ile Detech olduğuna inanıyoruz.

Veri Sınıflandırma Proje Süreç Yönetimi

Detech olarak veri sınıflandırma projelerinizde, yıllara dayanan deneyimimizle oluşturduğumuz birikimlerimizi kurumunuza uyarlayarak sınıflandırma şemalarını belirleme, özelleştirme, eğitim, kurulum, devreye alma ve bakım süreçlerinizin yürütülmesi ve yönetiminde, size destek olabiliriz.

Bilgiye bakışta bir kültür değişimi projesi olarak da adlandırabileceğimiz Veri Sınıflandırma Proje’nizde, her değişim projesinin başarısındaki vazgeçilmez faktör olan kurum çalışanlarını; bu değişimin benimsenmesi, sahiplenilmesi ve projenizin bir parçası olması için, farkındalık eğitimlerini, kurumunuza yönelik olarak sunabiliriz. Bu eğitimler dizisi, üst yönetim desteğine yönelik vizyon eğitimlerimize paralel, kurumunuzdaki bilgi sisteminizin güncel kalması ve etkin kullanımı, bilginin güvenle paylaşılması için kullanıcıyı bilinçlendiren, işin içine katan bir süreç olacaktır.

Destek-Bakım Paketlerimiz

Kurulum ve devreye alma sonrası, güncelleme ve ekosisteminizdeki diğer bilgi teknoloji çözümleriniz ile entegrasyonu üzerine, alternatifli yıllık destek paketlerimizle, yine sizin yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar