Axiomatics

Kimseye güvenme – Yetkilendir

 

Axiomatics, politikalarınızı gerçek zamanlı ve işinize herhangi bir etkisi olmadan etkinleştirmek için kurumunuzdaki öznitelik tabanlı erişim kontrolü sağlar.

Bilgi Al

Axiomatics Öznitelik Tabanlı Erişim Kontrolü (ABAC)

Yetkilendirme, etkili bir erişim yönetimi stratejisinde son adımdır.

Axiomatics, dinamik yetkilendirmenin lider sağlayıcısıdır. On yılı aşkın bir süredir kamu kurumları ve özel kurumları destekleyerek kritik varlıkları korumalarına, hukuksal düzenlemelere uygunluk sağlamalarına, maliyetleri düşürmelerine ve işbirliğini geliştirmelerine olanak sağlar. Veritabanları ve uygulamalar için ölçeklenebilir erişim kontrolü çözümleri, dünyanın önde gelen kuruluşlarından bazıları tarafından işlerini hızlandırmak için kullanılmaktadır. Axiomatics'in bir diğer gücü, veri tabanı erişimini ve büyük veri ortamlarına erişimi engelleme ve kontrol etme desteği sunmasıdır.

Uygulama Yetkilendirme

Doğru ve ölçeklenebilir uygulama yetkilendirmesiyle kritik varlıkları güvenli bir şekilde kullanın

Axiomatics, sınıfının en iyisi "çalışma zamanı" yetkilendirme çözümüdür. Öznitelik Tabanlı Erişim Kontrolü (ABAC) kullanarak kurum çapında kritik varlıkları dinamik olarak korur. Rol patlaması, toksik kombinasyonlar ve görevler ayrılığını yönetme gibi tipik yetkilendirme zorluklarını çözmek için Rol Tabanlı Erişim Kontrolü'nün (RBAC) ötesine geçer. Aynı zamanda iş politikalarınızı uygular ve mevzuata uygunluğu sağlar. Dinamik yetkilendirme, çok çeşitli endüstrilerde aşağıdaki gibi kanıtlanmış sonuçlar sunar: 

· Hızlı Yatırım Getirisi (ROI)
· Azaltılmış kodlama maliyetleri
· Güvenli varlık paylaşımı

· Geliştirilmiş işbirliği
· Hızlı proje süresi
· Serbest geliştirme kaynakları

Eşsiz ölçeklenebilirlik ve performans, çözümümü birçok küresel işletme ve devlet kurumu için tercih edilen seçenek haline getiriyor. 

 


Nasıl çalışıyor?

Axiomatics çözümü, politikaların gerçek zamanlı (anlık) değerlemesiyle kullanıcı izinlerini türetir ve bu politikalara dayalı olarak kritik değerlere yetkilendirme haklarını uygular. Politikaya dayalı yetkilendirme ile yüksek görünürlük ve kontrolün birleşimi, kullanıcıların yalnızca gerçek zamanlı olarak görüntüleme veya düzenleme yetkisine sahip oldukları şeylere erişmesini sağlar. Bağlama duyarlı çözüm aynı zamanda konum, günün saati dahil olmak üzere erişim kontrolünün birden çok yönünü karşılar. Organizasyondaki rol, kullanılan cihaz ve hatta vatandaşlık vb.

Merkezi politika yönetimi, Nitelik Tabanlı Erişim Kontrolü'nü (ABAC) kullanır. Yapılandırıldıktan sonra, yetkilendirme ilkeleri, uygulama uç noktasından bağımsız olarak uygulandıkları tüm gelen bağlantılarda tutarlı bir şekilde uygulanır. 

Uygulamalar için dinamik yetkilendirmenin temel özellikleri


Görünürlük ve Kontrol

Ayrıntılı, bağlama duyarlı ilkelerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini desteklemek için merkezi bir araçla geliştirme ve bakım maliyetlerini azaltın.


Basitleştirilmiş İlke Yazma

İlke oluşturma, düzenleme ve yönetim için sezgisel bir kullanıcı arabiriminden yararlanan birden çok ilke düzenleyicisi, farklı departmanlarda ve farklı iş akışlarında ilke yaşam döngüsü yönetiminin ihtiyaçlarını karşılar.


Bulut, Kurum İçi veya Hibrit

Kurum içi, hibrit veya bulut olsun, her zaman kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayın. API ve mikro hizmet entegrasyonlarıyla sahip olma maliyetini düşürürken yalın ve güvende kalın.


Geliştirici Araçları ve SDK'lar

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) alanında lider satıcılarla kolayca entegre edin. Politika yaşam döngüsü yönetimi, hizmet yönetimi ve izleme için kullanıcı dostu arayüzlerle birleştirilmiş zengin API'leri ve gelişmiş yetkilendirme hizmetlerini kullanın.


Çoklu Proje Yeteneği

Ayrı projeler oluşturmak, bu projelere üyeler ve hizmetler atamak ve bunları gerektiği gibi yönetmek için merkeziyet oluşturun. Bu senaryo, birçok büyük kuruluş ve devlet kurumunun karşılaştığı politika oluşturma, yönetişim ve uyumluluk sorunlarının ele alınmasına yardımcı olur.


Yetkilendirme Hizmetleri

Yetkilendirme servisleri, aynı politika ve konfigürasyon setini paylaşır ve merkezi olarak yönetilir. Yetkilendirme servisi şunları sağlayabilir: PDP – Politika Karar Noktası; ARQ Raw – istenen bir karara varmak için gerekli koşulları hesaplar; ARQ SQL – ARQ Raw sonuçlarını SQL SELECT deyimleri olarak sunar.

Veritabanı Yetkilendirme

Kurumsal çapta hassas verileri dinamik olarak paylaşın, maskeleyin ve filtreleyin

Çoklu veri tabanları için veri erişimi filtreleme, kritik verilere çalışma zamanı erişimini kontrol etmek için endüstri lideri bir çözümdür. Rakipsiz dinamik filtreleme ve maskeleme yetenekleri, iş politikaları ve yönetmeliklerine uygun olarak hücre düzeyinde ayrıntılı veri erişim kontrollerinin uygulanmasını sağlar.

 

Veritabanı Erişimi

Veritabanları için Axiomatics yetkilendirme yapısı, hassas verileri filtreleyerek, maskeleyerek veya yeniden düzenleyerek kullanıcıların yetkilendirildikleri verilere erişmelerini ve başka hiçbir şeye erişmemelerini sağlar. Dinamik çözümümüzü kullanmanın temel faydaları şunları içerir:
· Veritabanı için tek noktadan erişim kontrolü yönetimi
· Yetkilendirmeyi müdahaleci olmayan bir şekilde uygular; uygulama değişiklikleri gerekli değildir
· Aktarılan veriler için risk maruziyetini en aza indirir
· Tutarlı bir şekilde birden çok kanalda/uygulamada yetkilendirmeyi zorunlu kılar
· Kaynak verilere erişen ve ayıklayan kullanıcılar tarafından politikaların ve kontrol kurallarının uygulanmasını sağlar
· Satır, sütun ve hücre düzeyinde verileri maskeler/filtreler
· Diğer Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) çözüm sağlayıcılarıyla basit entegrasyon


Nasıl çalışır?

Axiomatics, politikaların gerçek zamanlı değerlendirmesinden kullanıcı izinlerini türetir ve bu politikalara dayalı olarak filtreler, maskeler veya verileri düzeltir. İlişkisel veritabanlarının içeriğine uygulanan politika tabanlı yetkilendirme, veri katmanında kaynakta veri güvenliği koruması sağlamak için gerekli yüksek görünürlük ve kontrolü sağlar. Bu, kullanıcıların yalnızca görmeye yetkili oldukları şeylere erişmelerini sağlar.

Merkezi politika yönetimi, Nitelik Tabanlı Erişim Kontrolü'nü (ABAC) kullanır. Yapılandırıldıktan sonra, yetkilendirme ilkeleri, uygulama uç noktasından bağımsız olarak uygulandıkları tüm gelen bağlantılarda tutarlı bir şekilde uygulanır. Böylece merkezi bir politika, birden çok veritabanını birden çok uygulamadan gönderilen sorgulardan korur. 

Birden çok veritabanı için dinamik yetkilendirmenin temel özellikleri


Politika Yazma ve Düzenleme

Birden çok ilke düzenleyicisi, bireysel departmanlarda ve farklı işbirliğine dayalı iş akışlarında ilke yaşam döngüsü yönetiminin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Bu, hem ilkelerin hem de ilgili niteliklerinin verimli bir şekilde oluşturulmasını, düzenlenmesini ve sürdürülmesini destekler.


Veri Filtreleme ve Maskeleme

Kullanıcıların görmeye veya düzenlemeye yetkili olmadığı verileri filtreleyerek veya maskeleyerek hassas verilerin etkin ve verimli paylaşımını engellemeden verileri hücre düzeyine kadar korur.


Basitleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü

Gelişmiş bir kullanıcı arabirimi, SQL filtre hizmeti yapılandırmaları ve değişiklikleri için bireysel kullanıcılar ve API'ler için yönetim kolaylığı sağlar. Otomatik raporlama, manuel denetim süreçlerinin çoğunu ortadan kaldırır.


SQL Proxy'si

Merkezi bir genel proxy, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server veya Teradata gibi birden çok veritabanı türünü korur. Proxy, tüm bu veritabanlarına yapılan istekleri yakalar ve yakalanan SQL ifadelerinin yetkilendirilmesi için çekirdek motoru sorgular.


Bağlama Duyarlı

Güçlü Niteliğe Dayalı Erişim Kontrolü yetenekleri sayesinde, hassas veriler, dahil olmak üzere mevcut herhangi bir kritere göre filtrelenebilir. konum, tarih/saat, kullanılan cihaz, vatandaşlık ve daha fazlası.

Close
Arama yapılıyor...

__search_result_pages_title__

Aramanızla ilişkili çözümler

Aramanızla ilişkili haberler

Aramanızla ilişkili makaleler

Aramanızla ilişkili kaynaklar